ndlich wieder Reitsport im Kreisgebiet. Der Koseler RV richtete bei seiner 48. Pferdeleistungsschau am Wochenende ein Dressurreitturnier auf der Anlage Brahmkamp in Lundshof aus. „Es gab keine Verletzungen, sodass das Turnier bei den hohen Temperatur ...
...

8.4 ien mi jorahVr emd d&mruwnue;.l retnezngu,Vle assd feuter imolatp eesrin gorgsezl&r;i kenei .1 nbaeh lgnmeas in y.eeBr ;ol&r,uiqdeevlf chis s.ua sed iVnneree sdu;qb&oE sgbhreriie gaAnel uz inereTru oml&Hehu; bei isch nPtozer ieeKigb.rset VR engndleMu iunerTr estRtopir irurDursreeesittnr uLdohsfn nrlHneeao die Bmakrmhap icetetrh mit antew,rre wra hlecensln tgielueBnig dei 89 raTmneputere eblgiei.tt iotszedVnre 17 sossda sE tMi herm ererd dei ni Eclhndi ;&umgegeebrnul red eib hnheo fau ma das Kelreso oslreeK eondWehecn eDr tuseiedlfeahgnssPurc end VR, gab ieedrw

dnu eJant Masa neemi tmtuferp rPsei nmalei ni eienr mti ni wzei rde fau lGioqdrl;u& ltou;paHlqdi&sop r;ui&lodqGl org;ils&gz auf war el,dedaiollGm naAemzo osoaqhnuFbi;d& Zu a.F efgtehocrilres m&P;auzt.lel *K-nLardae udn Sberil gbtleee .Kl erdi oenBzr &gsqd;;ozboGreln&ui dre dluoEq;lba& me sei *M esd &o;,dlaruqoCl mka rdweu qb&uldaC;ol enuTe.rris la&udoor;lCq dei ub&;dollqaC im ufa rDusefnmrpsgl&uru;u merh tmi Mti soiwe dre und eednfrP af.u .lK iettDr qlCernd&dlola;eiu Mal tieewz rs;irefrmtunr&uusgpreluDe aiF&qsubo;odhn eDgpiolsep mliean em ieS shllg;ccsiilzhei& rdei

&b;psn

ugt cuhMn eDi nei suhlaDtendc eDn smidee r;fuu&ml eid dei afu laeid baenh in cmhi sbn.ualr;mueles& ooq;laoutLa&u&;bddkq esanss &liunnamD; soeewHthdetn atJne bol deebi ailunfr;lmae&mi 02 ,oenmmkbe ;glmfu&ihau RFV chis ide imr ni mri Whecon seaVsugutnrzeno emtiremr;uu&les Jehra in l6u4&-m;,Jreaihg bieePrngn aenwr nlefael.g diouWb&;qr hci lelsa l;u&sPiqdoer ieb sit mti sdseie eiD ssutme hCrlrut;&okadaeq, hJar da heir hteat gl&j;m3iha3-eru et.Wetr eetsr den r&l;uFum Wadefpell ezttse es ndtesetra elFl tha nud neztlet bo;Esdu&q sher hr.cud nus o&d;g,Slquie dre &bd&oon;uir;sezqglG rbteise snrgledila rl&fm;uu Masa. eiR Pnedsere tetlahsr nde neurWkusneptgtn 670. esi sau belt.

hsci eid sad .070 Wuerntnsoteg ibn eine eteug,afrg rtJ-Kalakinaeha chon eein quaJs&b;udecqo l;rub&eum shre rhaoi;&dluqCc lm;hi2u&aj1g-re neneGrnwii ;uu,h&mnlfel Asl schse od&l*M,qu; udn mbe&et;utglaliw tirecghi Arskcuud dem auf rFuede rneitdeve zukr ngaR niee umz rtSta Kl. c)halwBud cd&;qbhuIo chau mit SR(G vor echtb.ra M* ja ide eis ltsraesm taeth its rtfedu eeTedh eia&mulnbgdn;u g&l;Gzrsio raen.rvet

lu;e&lmJka othl rKeoesl rtsees eiybriseenR oGdl VR nde mmaE lfuur;m&

saeLns gaIn nekeetsSdi brhucy(Se nud in RV RV RFVu tenzwei ufa uqol&ydimp;Sb 0.80 Drinrgerrulusufmtserup&e; cohgrilerfe edn stteendar ooBck gnaR der ektSeiedn m;&fluru enioLbar of uaf esuannS Tesfboren erid ufa eDi ;leaur&ngaSu;Sumdrprnbemluld/&u dru&amnlh;ew haCsir,btol Hnei )RV fau K-drLa*ane L* beetleg qodibu;n&eHlstos V)R und .lK dewurn wangne gadunD&loqil;r aMsa. vor fau lLnWogaab-ashz dei eiptShnea iTnorern fau beee.glt eSbrh(yuc ieD rulm&fu; oloo&;ldu;pdCqqbiu&p ilnhPectguk l.K enenrrdieokfrB reenfr tetezs ieretV Qasutnu oricaitV hcrud nardstenet antJe den ;lteut&msuG omv aremC Pztal dLor tmi nde nud oThra ms&urrDfrtisprlrnuegeu;ue nSdaer nutnkPe leeqdr;&u.vlCo eGern eSreh die orGyl sich

aaenhLa-rS itm &lumu;fr utPnnek ewieznt lqSokindg;on&oo.;dmuq&nb;euul&n ma ztPla dstnrcieeunha lK. na ggni ufa biisenReyre der surmfuupurrgn;Dles& ned nVerei ide 09.7 eMira Dei ailMdlee &Jkullaem; tseer &l;mrfuu lhtoe Keosrel dne aetiK RV q&r;.nAbloo&uodudqai; tetdrsean A*. imt fau abhLnaao)slgWz- lM&;ouelmlr ufa med neEi ouhJqd;;qondau&&lbos V(R ni teisge dnoSneabn Gdloelidemal eemiRr rewteei eiS orv amEm

&b;snp


Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.
181 | 98 Wolfgang Dreesen
Letzte Aktualisierung: 12.08.2020

Quellenangabe und Copyright:
10.12.2020 | Klaus-Dieter Tüxen | Eckernförder Zeitung, shz.de
https://www.shz.de/sport/lokaler-sport/lokalsport-eckernfoerder-zeitung/janet-maas-in-kosel-erfolgreichste-amazone-mit-fuenf-medaillen-id29236572.html
Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.