or allem Fichten und Douglasien stehen in Reih und Glied. Auf dem Boden wächst kein Grün. Der Wald ist dunkel und scheinbar tot. Dort, wo seit gut 35 Jahren eine triste und anfällige Nadelbaum-Monokultur steht, da möchte die Gemeinde Ko ...
...

dreo Wiled ebKgrienre WK)F ;gsiuremrmtr&luBee undlek ad asd nike und esonFititvaoznk(drersr .tto Hmtraut silczmhKt-au rl-odntaemulMbokuaNu ieen Afu rDe tehehnirr dil.eG i&llflmguaane; edi ;&clswtaumh Gnr;m&lu.u reod eckinn ndu erRmei tnshee golDsueain red anI ,shtte dniK sit neFicth ;i,tgzsieh&l tisFavsodtenenzoirrk agwum;&elruBlrd eihR za(oktFie)-odnrsnDstvrCUei eodnB cniht ndu jk.tePor lerlvo neein in lmael ot,Dr its udn lk.nweicnte dre Jnaher Gumn&;ln.uer 35 gsat so ndu h;mt&lucmeo aMrrtig nhcbraise idsn wo iueteBengsrg Zukfs,tun- udn esolK Igno dem iset lfm;&uur asd chitluo;gq&wi,d mdiGeeen gtu rsitte laWd C)D,(U qi&uW;debo rVo u;m&buo,silM

o;.&iutgmln acWa&l;lflumedh lma eeni Pew,ttgelan edkcoreinnrpoTe asl so beerss .edlWi assd ukcB meat&vlru.f;ul its des cahn edi teaws 511 sdrnea cechesntlh oe&rrlnemrducEf;k iRemer. nihct aerged ovm las n,uog;l&bqeed Sekhblooc nelag fau bdfo;&qAuu ;bu&elrmu an Snq&ld;i,onu und sed enttlsea.g pKedorsicxilhehdonie dei .pliD aiEtnzs ernUμbgagl ties ieD menti deeemiGn lr;mf&uu raw lilnWe n,regwedo lrfuu&mleln,;e sisrihgeFfrateen.ctobstemb uehlicZg sda 020 ;mf&ulru eis gtnekiiE.i lpegftg,e iwdr ltsebs raheD gwnie &u,&hqmdelouot;h;lr nud oikutnFn Wlda ns.id neqd&obhlu,a; iworFtstr cuha ilsonn.vl nnu rde enanrmol ehbna anhs.seeu eid l;.&Gcihemdaeuelnemf engwi ndis rd;imlhoclun& mi ied kcu,B dun ebsser mde htrchers reSmmo nnu nun afeunsgctitBwrh uaf psganates ni eennkli dei dGenemie fenbdeit afnnste der uem;mlaB&u aht trunee ;nmeugnlcflGum&mree&e;dhinalu sllo eenir sinee iihilccshnth selinlovn ehroarnMelzi sei ebhtsrotcrmbFsnefsigieeat ied ndu edi uKgmdmernlvna&n;rueaile srtobctuftrshsWefinag nmiet keHt)ra riw erd rwdeu Dohc aBfwhretsnuigct ,emnmko sentWe figtnaplFnuhnezc ue&rabulmr;d itm efgturdsrcteoh ide earfhG uz ;wr&lemau retnFoinak edm osll tegli &hc;ualFmle wri tis hebEricarr ucrrDnhusogtf oube;inE&qnd akrnO erd o;&erbckqneoTdu aflleB mde grbeeerinK. dre sit tlsbtWi;iladtul&ama uBhtc zu srleKeo eentsh zum geZu Hof es hnca efhtwateitbcsr teasw u;emarw&l Auf Bmu;aleu&m iisrthaCn amubU seegW ohnipxiedhildceesoKr wrode,n udrhc lsol lre;-Wum&ma 0412 neine rde mcath emsmraakfu esllno ken,nbat egnolfr.e eimne &dEbq;oneiu enein noe,mfphle gne, eerdeerdKs ngtcihRu tinhc iMt und &uufl;mr lea&uB;m,mu 2,3( eirogl;nzg&s sErt r.dwi edr Im fok&,;mreaerBnkul a;hl&cFleum iumc&;ohlslt Biklc edi ,Zantsud ozsnSofdtfrrpteeauu tettilrem luztetZ dre dei he&fruchm&uslmt;ulGersf;a sKhglhlaac neie rhtbciete ien edWals wdeier trgfAua edi ull;eFa&cmh hsoamT Metre

Fe&;s(ourmltr dnis rnedmea oslKe uahc nud nde .)R.i Knah nerut ambuU udn ewrdu uk,cB spFprtbeuaicehrag nnda dei dei tfsrrWfeunogdeuia in rF&u;mlu die hoTmas stwtrrFio dse eielbg,dt red nI beentiAr andH i.nmmt edi enie lreahWt. rrinkdtoieo ertpuegbprAsi alKr in ledaWs

edi os erwdne B.ukc mi ollsen vro wrd,ene teswlnecorhnid dnna bstzete ieaDb enu iseDe uighcnnetL ied sidn rde allme nteFhic gnnieBen mella elZipf edr lF;la&lngumu cuhdr tshnee. hrno.vnade ,efngafshce deeinerschve die tebiFfeegrsnatm,hsrietcsob mit alu;mch&Fel ma tr&luurt;eelma su.&eegmBterrlurmi; nud rov neamEnht rmtklv;rseua&t ulmamLu&aeb;ub udn Aiebrent lebbnei ovn Radn red

mi n;&lleafuml aus Dei &eBamu;ulm eerndw ol&r;smlEeu ulshsccoihvrtai Bcsrbiefhetmsegtaien kdce,en ;lufur&m bd&edo;qui nArtbiee .eewvernrt nasgdlleir edm wdri nud nspfieoroelsl esJhar ngfnAa Dei nisd oldhaNlez nnebig.en die rsePie os Die die des ui&l;boum.Ms tsArstbkneeio erndwe ;elqo&dleKlr,u rfeuVak

ibeDa uhnnabceHi Ftte,llmaure btehcuoR nadn rde isantEz iSe mzu ma Wadl ektnrnecreo hnsco f&lkutm;inug edi emkn.om Ftes kreiseinz,z Hzdeorepteini tg,enspasa dun mlu&ma;ebLubua mdeuZ Sellte lls.o j,etzt die eeun Wntnndelirei aophSrt,nzi rdiw l.nsloe die renmni.odie eonrTc-k eieStichle irdw iDe eahssenu ehtts esi wernde Mumb.s;loiu& na wie dun tbseen eoiws ea;culFh&ml ehitecrtb ssda sbpruepgeriAt eemihnenn uaf

nmbuu;lKle& egjnu dre rnnoMae &rge;amnlztu ugjenn ugdonR (kasEasitnesn se Dnaerbk u&htesl.;uzgmtc ied sads achu, runte muZ iimFnlea uhrcd efeaWpldlg geunnj 30 .nocsh elrHef enrwde os udeea.Brpmns auf ufr;¨ den dnu erab eid als lntzr;&isaSge esi oiFnrkanet ndu wndree idese emib dei imt geegn atPne ffehon iiee&nlShthuergrs;nmduc renmaed fPriso rdoe rdeo Suzhtc idrW tgbi gmeuBr;lr&u atDrh enzFnrianuig nneeilz r,eolnefg &ruteemspln;a sW&uuemsbnau;lmla Bie lua&eBm;um kiavt mmu;&leBuna sua endpens ebiVrss leWi.d uge.tbahcr ni memBua&ul; ndu laePnfzn dre &mBuulm;ae emu&,lBum;a der edi ,erwend

red n.zageenul dlWa elaglnemi eelchw dun udn esi dem buUam mu ,its ll;cl&adaWmfheu wsa ,anAfgn si.ne urum&;lf adWl ni gdueBeutn aKmil tInnole,faf lmhlu;naic&zgug acuh Die ;Bugm&lrnrue aet,spsri ;ulknaBe&m uuib;omMs&l iew nuirtiotkfne sdin lammuu;r&t nella am aGptnle lols dtmsu;&nnule conh en,bha end gdeWwenar .eni mmu;el&auB nenie uhmer ,erknadb ads

miueeGhggnn artnvepi Wdla gearnF r&.eumlugB;r fuA ovn innee me.iRer aecUgnetht ejPktor dugUlmnnaw dh;as&n ni d.neein wdri lsa edi l;furum& mal;htu&l ivistpo tulsakdwZufn ileWd gaevlbcreirseh rPeokjt .hnco eunne zu nbsaigl ied es ndu edesns nkna tcutFMn-hikuonrelo neeri bDeia erndean das git,b enik hta ucah umurl&f; qdooKe;bl&us ned hoffne ppTis qulMrr&ec;lddetohkoaal odre ndlorenm;&erFguu os bsi eshr irmentuetodk Igno prscaitehk s;hn&ad aD rVaeogl edwrne Wsbtdineelazr edimeGnne h&lmrfe.utugu;fa erd ied eelsKor melur;u&b iqasu nih auch


Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.
175 | 82 Wolfgang Dreesen
Letzte Aktualisierung: 01.01.2020

Quellenangabe und Copyright:
02.01.2020 | Dirk Steinmetz | Eckernförder Zeitung, shz.de
https://zeitung.shz.de/eckernforderzeitung/2279/?gatoken=dXNlcl9pZD0wZjlmZjVlMDA1NmNlMDA0YzI3NDRlZmM2NDczYTkyNyZ1c2VyX2lkX3R5cGU9Y3VzdG9t
Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.