or allem Fichten und Douglasien stehen in Reih und Glied. Auf dem Boden wächst kein Grün. Der Wald ist dunkel und scheinbar tot. Dort, wo seit gut 35 Jahren eine triste und anfällige Nadelbaum-Monokultur steht, da möchte die Gemeinde Ko ...
...

zenvok)trDUFisoCeinat-d(sr oVr Ian lo&gi;tuqw,ihdc Rhie grMrtia ndu esit Auf 53 Jharne wo tis mrutHta leoKs sm;acuwh< Dre to.t niFehtc keni gtiis,;lhez& ubW;&qdeoi das da iledW seetnh und dero )CU(,D nGdeeeim ide W)FK luufr;m& os dsa olvler nneie aWdl rmneGul.un&; meiRer nte.klicnwe edr asbcrenih odtFeiinkesarnroszvt neiertrhh gonI -tukMablaulonueNomdr mde eodr dnu oDrt, .Gdlie &mlme;chuot gDlnoaesui tsi almle nulrGμ. dun odeBn nesrrzia(tsvitFnoekrod negBsturgeei eh,tts beeeKigrrn ieen ndis gtu jtoPer.k hctin u&rawugdeBlrl;m red mz-htuscilaK lgalanuf;lmie& stag tn-k,usZuf dinK ndu dnu in tiguBr;m&seumelrre &oi;l,mbusuM kceinn tseirt duekln

1402 mcath n,tnbkae tMi h&u;tislomcl e&emedelmlf.chaG;uin snid esi aum;,mlBeu& efgge,tpl Die hcDo clZgueih m.rieeR ceF;l&luamh emein dei hrtcshre fnnsaet dei mla mm;uleau&B dei ncha Smermo enlhectcsh kcBu ilDp. eid uE&;boeidnq idwere l&,fulne;mleur l&nefmelGmlg;r&eea;dihcmnunuu huca ahfGre 200 rltietmet Wsetne ersbse auf maubU ehnest iltg&m.;nou nonSdq,u&l;i zmu setlbs nahbe die ;aevt&lru.mulf der eid esnesahu. nesie erd riw ebernrigKe. ioKdeeeodnlhhsiixcrp ninee esi eeni os rbaethFeimesn.obtsftgcisre r)kHeta cehsftwbiettar lanewgP,tte udo,&e&t;lu;hqhrmol ebtrhtcie ahmoTs dei ,udtanZs an bldaaitu;s&Witalmtl l;murf&u ebanthrgtfsmretseocsbiiFe sKeeererdd oinatFrken 32(, Gdeemnie wir imnte Zgeu erd eid 151 ssreeb rodrr;flEmnce&uek uemrfmaask ndiecornpeTreok ufA llocmudnh&i;r eid lgrg;oeiz&ns ederag ovm esgWe eid ;lu&wream ugeqdn;&e,lob tafruAg tucBh soivnln.l lhuF;a&lcem ortrFwsti eneri rlnnameo epsgnstaa itm auf sidn. egniw soll ied dme Eharrrecbi .dwri aestw emd dqofA&;ubu urdew dnu nei artfwguinBctesh Buc,k uRictgnh las med dun vnsnoliel lols uz ieen luo,Be;&kfeankmrr nemti egilt sda its rhsure;e;flcsaumlhmfuG&&t tsraiChni lickB des anele.gstt lgnea neien htocrfsrguteed roeq;ukd&bTneoc e&oaub,nhd;ql site erd nasedr cduhr udaeal;cm&lfhlW Hfo r;ad&lurmebu cFml;ual&he Erts lslo ul;&mrfu nnu olenls teaws dlWase ctinh u&l;ngbremUga higanctwufrtBse sit nholfeepm, ok,mmen kanrO tnsEiza igwen wrid ereMt i.ledW linekne in own,red mi ndu ladW mI sasd holckobSe sreKeol sit ealinncFpguzfhtn ntruee hncti erd &url;ema-Wm sdfunufeetoSpoatzrr hta ufrshncDourgt meeGdien e,ng lsa tutZzel ncah &namnn;ivermrulKudgeale ghhllcasKa knuFnito lfBlea lihishcntich aerDh dse xooeniKreehpsiihlcdd awr ikEineig.t eamBu;&mul nnu elWlni ;bemlr&uu eegod,nrw u;wraelm& eMreinzraloh se der tienedbf uz dre dre unn nud efoctbafshitsgutrrWsn l.geonrfe Ebineodq;nu& ur&;flmu udn

ohsTma und ide Karl ewrdu edi erd pbpgriuteesrA edn sde sKoel huca ordtrikoein bel,dgeit nI laeWds dnsi annd edi in rmu&F;lu ndu )Ri.. rWhtal.e tFrowistr dei mmnt.i utedsonuearrWfigf rneemad Khna argpraipcsbFetueh naHd nreut ,ukcB enei Ubaum ;r&mFelourt(s in iAbrntee

sndi f,hgensface nenBengi hetFinc am uaFm&llgu;nl b;u&beuaummlLa mi die tmi une eid edr onlesl beneilb vno lmael nud .htesne h.devaonrn tnneaEmh aumlcFhel&; .Buck lifeZp orv gnchntueLi rdchu rvo nderwe, baiDe sttebez red r&urmme.l;eBtgsreui wneedohlrsctin Rdan adnn eid der leutmuet&arl;r os ieDse und trbieenA aemll newedr baihetm,tFosefnsecsrbiegrt urkeam&ttslvr; edsihnveeerc

bAisrtesonket idb;dueq&o eiD laisengdlr ehdzolNla nnnbg.iee dei e;udro,el&qKll rre.enwtev Pesrei etibAnre im annfgA hosslthucavrici ieersooplfnsl os sed rheasJ aus drwi ;rmuu&fl eDi gacfesthiiesnrbtBeem fkaVrue emafll;&nul dwneer renwde die c,denek Die dem uamuel;B&m und sum.u;Mb&oli sdni &ue;lroslEm

oRhcbuet ied cleiitheSe indertpeiozeH ace&;ulFhml umea;b&maluLbu nazsEti eeun rgpueisAterbp wie s,zzrieekin und llo.ens tterbihce oek.mmn rlutameFlt,e ennWiirnetld ;lfkuutgnmi& laWd ide siu.;umolbM& aDebi -kncoreT oscnh dnna tetj,z ensauehs Dei zum auf eFst eesbtn ssad .deemionrin irwd .soll am nderwe wosei dun wdri eSi dumeZ nekrnoeetrc riSantzh,po ide ies bahnnHueic eemennhin ganpesast, tetsh lelteS na red

03 eiB es thrDa ;rl&muuf deanrem jeunng eFniialm dnu epndens eenr,wd eldWi. edro jueng eid m&uBu;alem akoFnnteir atenP ivatk ibem udn die ch.nos Vressbi nnzliee lmnel;b&uKu erenwd ets;repunmla& ise u,cah mZu dei und lt;gi&rnmrcuShseuheedni ied rde igbt onrMane abre Bunmm;u&ale Dbnekar imt edies diWr endrwe der ertnu aelu;umm&,B t&;mzgnlaure fua assd pgfdeWaell eolrfen,g Shutzc rudch dgnouR Bur;lrmg&eu arenu.eBsmpd &tusutezl;gch.m rde nhoeff ni isze&ntl;graS jengnu fsroiP uas ned acgubhtre. os edro mu;aBeum&l ninnieuFgraz aakesssiEnnt( e&Wu;umsamlabulns ulueaB&mm; egnge flPzanen lrefeH las

aonnetlff,I elmeilgna h,anbe e.in laeln ndu wsa Wernaegdw esni. inutonifekrt mnuutnsl&ed; am nilgl&uhum;azgc inds cahu neien n;&rrugBeulm hcon dem ,rebaknd abuUm Kimal eelchw faA,ngn um ;uaWf&daellhmlc bosl;iMum&u &k;ulBaemn ies &ulf;rmu losl mu;atm&url mBl&uea;mu is,t dWal ehmur nleu.anzeg aWld anepltG ni pras,stei red eiD wie dne udn dsa eenButdgu

avpitnre ffmhg.ueuuatr&l; dei rdeo isb B;murg.&leur udkocrlaldheeM;orl&aqt ennhgemuGgi rkPteoj neessd oukehitonr-ltMFucn lasibng ngttceUahe nsaldrWizteeb dei cuah .nohc ndrwee eWldi umlr&;fu ied ufA Da sdh;&an von atciksprhe end ath os rhes Rie.rme aldW wnudtakfuZls rlaeVog genFar eiGmneend rndneae iealecgrsvrebh nmwglUadnu eneni se nhi auhc ernei erd asl odesK;qo&bul ;lhluma&t wdir knna t,big istvoip in noIg nnuee rgnndm;u&ueoeFlr iekn &ulu;mrbe fonhfe pTips aDbie lreKoes dktortnemiue zu asd as;n&hd enden.i und jekortP siaqu ;lf&muru


Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.
233 | 166 Wolfgang Dreesen
Letzte Aktualisierung: 01.01.2020

Quellenangabe und Copyright:
02.01.2020 | Dirk Steinmetz | Eckernförder Zeitung, shz.de
https://zeitung.shz.de/eckernforderzeitung/2279/?gatoken=dXNlcl9pZD0wZjlmZjVlMDA1NmNlMDA0YzI3NDRlZmM2NDczYTkyNyZ1c2VyX2lkX3R5cGU9Y3VzdG9t
Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.