icht mal eine Minute dauert es, und die rund 15 Meter hohe Wintertanne liegt in Stücke zersägt und entastet auf dem Boden. Im Koseler Zukunftswald, einer 2,3 Hektar großen Waldfläche östlich Hof Schoolbek und nördlich des Mar ...
...

euu&S;tcmkl aml niee lee-gfP treeM rgnse;ozgi&l udn nrdu 2,3 heho molln&ir;hdcu eid nhbea ucetrsiDbrherngunotasf Hertka 51 in mI lKesreo edm Soolkchbe areMihrolnze W,sgee eMuitn iltge tiWrteanenn fZdauuntks,lw und und nebne.gon ied sde ieenr cu&elmaalhdlfW; ihctN doe.Bn atnetset es, fau und Hof stco;ulilhm& ratued l&magzeurs;t

tim fAu eiD donB.e onv rterebbseFnoigtimtssfh,cae itc.nretbe)eh rde w(ri its urchd red riwd srnafihwecttguB mieenGed 2401 nWrantnitnee mlale hornA in oelKs hditecn iene,Rh u;Fmllcahe& rneeda mfgeleaubrfieukn;o&idtrsnr aserfouftteg nud red ndu a&muLb.ulmbe;ua 8991 ambguuet eedgul;inwm&uerb tha rstlitabsiie iew cithL tu.abter rde sTmaho msiwtrfisuathaircedsnLtnim shnete emhortiaebftcegesnsFsritb so nstehe wra u&lF;chlmea afu ldWa erd dsa sads Vor theta &edlmu;anrRn ilengosDua gut Stie udn K.lsoe ndu opFilsiD-rwt.tr sekeni seiDe und u;amfGfr;lesulhrtuem&&hsc ergnbfeatiele,P Efurrkmelce&r;nod parchs Bchut tmebuhsa o&gmhule;rt oendrw dliMtegi ned mkmto uBkc, ,tfeRihntoc dun ni newnindoegt eiesd rde elgenrf.o etzjt c,inEeh eid eneslb,ocshs an

)e(eorvnlHzlorlt lkutcme&;uS ,oehlt 100 idetegrliM olzH rnadeem newr.de reien udrn ein mde ehwrrsce a.eum;&glgts &Bmmu;ulae setndehpcennre mtrihmrol&eeknetcgsg;Vu,wilu asds gF,unlg;m&lraloav Bevro atethn dnu eietglz ej tndsBea uza;tstcl&,hm emsFtetre me.airkrt mTasoh rae,ibFuchaspetpgr kcBu itm 23 a&mmemSltu; ied beDai vraHertes aKhn runet im ezieelnn nrtene chan nneoTn dei ewdern ,hertWla ralK rre;oFsul(m&t .)i.R ni ;lm&aemuBu sei asu betrsei

ee5lmrm;-&eatmtu-MS -lneutSOaBBapt wrVnnedgeu zntineirfa rlmm;emS-t&a3-Mutee lsa nud dun tnUer bGertauan m&l;mutmaeS atkers dovan lsefauulmrkVo;res& srsenodBe EZIS Shecli dei &oigFzs;ll asds &u;tSmammel eid dre uf&mur;l uz .creeitbth uSalhgmel;&zo zhuBoal nde beiKeegrnr So eid nfie.dn leatnr,eh wdri venrw,eted dei wdreen &uu;frlm frlm&u;u ugBrersieulmtmre;& neriVe Ptlnaeet- edewrn um dun nt,etgzu mfu&ru;l edn eds ineekelr ineedGem uenba, ehtg nunVdgrwee na&uh;mwedlr cSitrh algne oelzHs neliaPltghrusrepe tbneAeir ,uas .sndi ine iew rcudh emd tHumtar fmulr;&u aduasr

edn kerkuen;aomfsrlB& ehnZ hcsi cnho sossad durch driw geW smeu;lAt& usa ielMraat der erd ni e.erirtudz sib med der nov tis nie chusWn seMcainh lHlzroenertolv Auf gielneZau decheetrsdgr asmnmeuz uz dnemeeGi tim tis uevorgbnez,u sua elf Bodne rwdi simfrnesslatgtiienDu red mch;gu&ieolnlm .ienebatrvre eseinan,dl Cthrinasi mU der flumru&; dun edi wrdi ndu ecnsahiM letmasp;u&r lgzeciuh zolH las sirChtnia the.oAnlf der der red deessi tsutgA erfamiGr niree ;amKru&efl rfben&elham.uu;r bssea.nel re umSm;em<a ide iiensAsretehscb Lgea nereg.fi eiren wdenre ovn tEnsiza sFrtemeet auf asd auf Ddrcuha des estfhansanme chulM csiatstwGbgleehun sehManic raseaFsgh emd tMere ekeni edi dre tggele btenAuigrus Im in legnan dort ankn Sunedt iBern tTpsnowzarnealr iBenr anuMi;mhhr&fnreslecu idneRn gseuanfsri,e 30

edgweeaWrn mBissoea in uaf wrd.een eiS dre bmuUa cuwahZs neine lol.d&lgwoue;tq wered und eew.rd t.thurcersefodg ufa efstnan dexodnginhoinKulidb eneirk hesslroesnc ired matiD dse ernlugmBru;& rhaJen in zu aahgscL sei rdhuc eni Zduem Wadl entZrszgue c.kuB edn edn oBdne lslo, und Bcuk. Drisee nerewd so dei sei iwr tihnc bie oedBn &ul;bMuioms eWesi aIn ,esgtti neJarh efetfnr tahet srago dne heDar mde ;flmnufu& irosoEn ibe der ivonlnl,s frsntae mnonemdke slhchlKgaa neerut nud tegizetrfes utsg;etbtlma&i nuze;tenh&ucgsutml elrd&umwu; vlzuie hcua leadWs dre ssda cnho leo,novgzl ;nblggrmueaU& hlidKixdoeno ;mue&urbl deeI gdhaecieslrN uatnh&;mlet ni des rVmtluheic ieD ho,fr idwr ruufe;m.hnl& ll;lme&uatgf nl.)eG(urm&u; rlu;&umf im de;wl&rumu als,Wed erd ahebmuts sib ielv nqn;bie&Eduo

und um uz nosch mmeir vleei eJttz uz Sthzcu vor alauWdb nma nscrnhmtfaoFa n,ederw eensi die .ehncma iene urnte dnkenGea endleagunndaar fschruuorgDtn otnteadSr rvebssilidW lslvno,in et,eGhhcics dei eroreder.f hnca red mlsueum&;s csih livee grm;oafnukui.&erhznkl Bu;elmmua& os Wenn sti a;mh&utll enedr dme dldGue nekuld edr une dcNaehald nadn nneflp,za lruu&fm; onch fpgzneatl hitcn a&emuuml;ubLba baeluLu;umm&ba nthci

eid ni aegAdhctn &Al;gilegciasmhemzshusan und dre ircSetht etenirwe ;mleam&uuB mnuiukd&nel;g nun eeegKnrbir sua fnl.apzne edn a,n rwa, lechomewg&lreuii;ms uz Gedmeein in imbs&;ouulM uz erbe.atn Wdla ;ure&mbul eenir


Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.
240 | 114 Wolfgang Dreesen
Letzte Aktualisierung: 17.02.2020

Quellenangabe und Copyright:
18.02.2020 | Dirk Steinmetz | Eckernförder Zeitung, shz.de
https://zeitung.shz.de/eckernforderzeitung/2319/?gatoken=dXNlcl9pZD1hNzZhYWNhYzViMWI3OGI4Njg4NmJiOGYyNjYyMmRkZCZ1c2VyX2lkX3R5cGU9Y3VzdG9t
Premium Content - Weitere Informationen beim Anbieter.